Norges Urmakerforbund

NORSK TEKNISK MUSEUM

Norsk Teknisk Museum ble årets museum i 2011.

Her er mye interessant for urmakerbransjen og andre urinteresserte. Et eget urmuseum bestående av gamle ur, instrumenter og verktøy bør være verdt minst et besøk.

Les mer her, http://www.tekniskmuseum.no/instrument eller

 http://www.tekniskmuseum.no/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=565&task=finish&cid=4060&catid=73

Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart