Norges Urmakerforbund

 350-kr grensen stor konkurranseulempe for norsk varehandel

 

Virke til EU-kommisjonen:
350-kr grensen en alvorlig konkurranseulempe for norsk varehandel

350-kr grensen er en alvorlig konkurranseulempe for norsk varehandel. EU-kommisjonen har intervjuet Virke om restriksjoner/konkurranseulemper for varehandel i Norge. Kartleggingen er en del av EUs indre markedsstrategi der målsettingen er å fjerne grensekryssende konkurranse- og etableringshindre i hele EU/EØS.

Virke trekker frem 350-kr grensen som konkurransevridende. EU-kommisjonen tror knapt det de hører fordi denne typen diskriminering av eget lands næringsliv er uhørt.

Les mer her

Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart