Norges Urmakerforbund

 3 nye urmakere i 2016 - 3 gode svenneprøver

 

Bente Finnesand, lærling Askeland AS, Stavanger

Jonas Haugan Bordvik, lærling Carlsen Ur, Protid, Kristiansund

Erik Sutterud, egen urmakerforretning i Oslo

Spenningens uke er over, alle tre har levert meget gode svennestykker.

I år er det vanskelig å skille hvem som har gjort den beste svenneprøven, for alle tre er kjempegode, sier svenneprøvenemndas leder Klaus-Olaf Heier og Øivind Solvang. Men urverket som Bente Finnesand har jobbet med gjennom svenneprøven hadde den beste amplituden (hvor bra sving det er på balansen). Så det er Bente som stikker av med årets beste svenneprøve.

Optura AS har også i år gitt klokke til beste svenneprøvekandidat,  og en glad og rørt Bente tror nesten ikke det hun hører når svenneprøvenemndas leder Heier roper opp navnet hennes. Det kommer både smil og gledestårer og Bente er veldig glad for å bli beæret med et flott Seiko dameur. Uret er kjempefint sier Bente, og nå trenger ingen mobbe meg lenger fordi jeg ikke har klokke, for denne skal jeg bruke. Hun sender en stor takk til Optura som i mange år har gitt klokke med inskripsjon til beste svenneprøvekandidat. Vi vil også takke Swatch Group Nordic som leverer verkene (ETA 7750) og delene som brukes under svenneprøven til svært gode priser.

Klaus-Olaf Heier sier at hadde disse tre kandidatene gått opp til svenneprøven i hvert sitt år, hadde alle tre blitt den beste. Både Heier og Solvang sier det er ekstra hyggelig å være svenneprøvenemnd når utfallet blir slik som i år. Urbransjen har altså fått tre nye dyktige urmakere.

På vegne av Norges Urmakerforbund gratuleres urbransjen med tre nye urmakere. En ekstra takk til lærebedriftene som bruker mye tid på sine lærlinger og ekstra hyggelig når utfallet blir så positivt.

Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart