Norges Urmakerforbund

Kronerulling - videreutvikling av markedsrettet, solid urmakerutdannelse i Norge

Vi har nå muligheten til å få Vg3 i skole i Norge. Men først må Vg2 etableres på Plus-Skolen, Fredrikstad, så er neste step Vg3. Det har i mange år har vært vanskelig å framskaffe lærlingplasser i urbransjen, og nå åpner muligheten seg for mer skole. Vi oppfordrer hele bransjen til å delta med sum slik at søknaden på Vg2 kan sendes innenfor fristen 1.2.2016.

Les hele brevet her

Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart