Norges Urmakerforbund

UR - UTDANNINGSKOMITEÈN INFORMERER

Det skjer mye positivt på utdanningssiden i urbransjen for tiden. Urmakerskolen på Kongsberg rustes betraktelig opp og blir større og mer moderne. Selve fagutdanningen gis bedre muligheter og faglærerne får flere muligheter både til å oppgradere seg selv og urmakerfaget. Dette skal urbransjen utnytte fullt ut for å utdanne enda bedre urmakere i framtiden. Les mer her

Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart