Norges Urmakerforbund

Om Norges Urmakerforbund

 

Norges Urmakerforbund er en medlemsorganisasjon som bl a jobber med bransjesikkerhet, skole og utdanning, høringsinstans for myndigheter, medlemsfordeler og medlemsservice.

Arbeidsområder:

Forretningsidè:

Kunnskaps- og systemleverandør til urbransjen

NUFs verdier:

Samlende - Motiverende - Kunnskapsrik

Overordnet mål:

NUFs overordnede mål er å være den naturlige kunnskaps- og systemleverandør for bransjen. Befeste faghandelens plass i markedet og ivareta det enkelte medlems interesser og muligheter til å utøve sitt håndverk gjennom lønnsom forretningsvirksomhet.

I tillegg arbeider NUF for å befeste sin posisjon som talerør for bransjen, og som diskusjonspartner mellom enkeltstående urmakere, kjeder, leverandører og produsenter.

Satsningsområder 2017 - 2018

Bransjesikkerhet:

Bransjesikkerhet vil alltid være viktig for Norges Urmakerforbund, og herunder spesielle tiltak for å forebygge kriminell virksomhet mot medlemsbedriftene.

God og tidsriktig urmakerutdannelse:

Plus-Skolen i Fredrikstad, Fredrikstad, har fått tildelt Vg2 Ur- og Instrumentmakerlinjen. Plus-Skolen har også søkt departementet om få tildelt Vg3 i skole for ur. Vg3 for ur i skole er ønsket i bransjen fordi det er vanskelig å finne læreplasser i urmakerfaget. Fellesfagene for ur- og gullsmed vil på denne måten kunne samkjøres. Vi er også sikre på at urmakerutdannelsen ved Plus-Skolen vil få et utvidet bedre skolemiljø hvor urmakere og gullsmeder tar utdannelsen på samme skole.

Det forventes oppstart på Plus med Vg2 Ur- og Instrumentmaker skoleåret 2018-19. Kommende Vg2 Ur og Instrumentmaker vil være ved Kongsberg Vgs som tidligere. Utdanningsløpet for urmaker er pr i dag 2 + 2 modellen (2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift) og avlagt svenneprøve. Les mer, http://www.udir.no/kl06/URM3-01 og dette skoleløpet vil fortsette slik det gjør i dag.

https://www.vilbli.no/?find=urmaker&x=0&y=0&Fylke=6&Adr=254358&Falang=1


Synliggjøring av NUFs oppgaver:

Synliggjøring gjennom forbedring av bl a nettsider, sosiale medier etc.

NUFs styre etter generalforsamlingen i 2016:

Styreleder:            Heidi Pettersen, Hamar

Nestleder:             Kjell Trondsen, Hammerfest

Styremedlemmer:  Tore Røgeberg, Bekkestua

                             Erik Sutterud, Oslo

Varamedlem:         Solveig Brøto Opsahl, Hamar

Daglig leder:          Reidunn Arnevik Westgård


Norges Urmakerforbund, Ivan Bjørndalsgate 34, 0472 Oslo

E-post: post@urmakerforbundet.no     Tlf +47 22 17 18 50

Sekretariatet er betjent mandag - fredag kl 0800 - 1600.Navn/Bedriftens navn
* Fornavn
* Etternavn
Postadresse
Postnummer
Poststed
Telefon
E-post

Hjelp oss å bekrefte at du ikke er en robot.

Vennligst skriv tegnene som du ser nedenfor.
Ny* Påkrevet
Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart