Norges Urmakerforbund


 

Norges Urmakerforbund er en medlemsorganisasjon for urmakere (butikker med og uten verksteder, rene urmakerverksteder, urmaker- og gullsmedforretninger, ur- og optikerforretninger).Norges Urmakerforbund har flyttet kontor til: IVAN BJØRNDALSGATE 34, 0472 OSLO

Det jobbes med utbedring av nettsidene.


      


 

                                                                                                         

Norges Urmakerforbund, tlf 22 17 18 50, e-post: post@urmakerforbundet.no

 

Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart